Lauget

Den gode oldermand I Marens Venne-Laug gennem de seneste 9 år Jens Otto Nytrup er trådt tilbage på generalforsamlingen. Flemming Riddersholm og Niels Jørgen Lundsgaard blev begge genvalgt, mens undertegnede blev nyvalgt.

Første møde i den ny Styrelsen var mandag 09.04.18 kl. 16.00 på Granbakken til en times drøftelse af fremtiden. Næstformand Carsten Kastrup var forhindret i dette møde.

Forslag til punkter til drøftelse i Marens Venne-Laugs Styrelse.

 1. Ny Styrelse – arbejdsform tidligere og fremtidig.
 2. Styrelsens medlemmer. Styrelsens aktive medlemmer. Arbejdsopgave fordeling.
 3. Forslag fra JON, afgående oldermand Jens Otto Nystrup
 4. Information – website – Lene. Skriver. Etc.
 5. Marens fødselsdag 10. marts eller 19. juni…?
 6. Studenter og Maren. Ansvar. Arbejde.
 7. Info og samarbejde – Ridderne – Kulturvægterne
 8. Medlemmer?
 9. Økonomi – ansøgninger?
 10. Samarbejdspartnere – Ho Kom, Visit Holstebro, Hostebro Event, Odin Teatret, DTA?
 11. Eventuelt.

Bent Tilsted, formand for Styrelsen i Marens Venner-Laug