Lauget

Generalforsamling 24.04.2024 kl. 16.00

Der indkaldes til generalforsamling i Marens VenneLaug ifølge vedtægterne med 14 dages varsel i dag 10. april 2024.

Ordinær årlig generalforsamling vil finde sted onsdag 24. april kl. 16.00.

Generalforsamlings adressen offentliggøres senere.

Dagsorden ifølge vedtæfterne.

Bent Tilsted, formand for Styrelsen i Marens Venner-Laug

Ny formand for Marens VenneLaugs Styrelse 

Den gode oldermand I Marens Venne-Laug gennem de seneste 9 år Jens Otto Nytrup er trådt tilbage på generalforsamlingen.

Flemming Riddersholm og Niels Jørgen Lundsgaard blev begge genvalgt, mens undertegnede blev nyvalgt.

Første møde i den ny Styrelsen var mandag 09.04.18 kl. 16.00 på Granbakken til en times drøftelse af fremtiden. Næstformand Carsten Kastrup var forhindret i dette møde.

Forslag til punkter til drøftelse i Marens Venne-Laugs Styrelse.

 1. Ny Styrelse – arbejdsform tidligere og fremtidig.
 2. Styrelsens medlemmer. Styrelsens aktive medlemmer. Arbejdsopgave fordeling.
 3. Forslag fra JON, afgående oldermand Jens Otto Nystrup
 4. Information – website – Lene. Skriver. Etc.
 5. Marens fødselsdag 10. marts eller 19. juni…?
 6. Studenter og Maren. Ansvar. Arbejde.
 7. Info og samarbejde – Ridderne – Kulturvægterne
 8. Medlemmer?
 9. Økonomi – ansøgninger?
 10. Samarbejdspartnere – Ho Kom, Visit Holstebro, Hostebro Event, Odin Teatret, DTA?
 11. Eventuelt.

Bent Tilsted, formand for Styrelsen i Marens Venner-Laug

Kulturvægterne


I samarbejde havde de frivillige kulturvægtere sammen med Marens VenneLaug inviteret kunstformidler Peter Haarby og tidligere kulturdirektør Hans Kristian Didriksen til at give årets kultur inspiration og pep-talk på Holstebro Kunstmuseum.

KulturVægterne 

gør klar til sæsonen

Byens kulturvægtere og Marens VennerLaug gør klar til årets store sæson, hvor Kulturvægterne går hver aften i byens gader i juli og august måned mellem 19,30 og 21,00 for at for fortælle om byens kultur.

I samarbejde havde de frivillige kulturvægtere sammen med Marens VenneLaug inviteret kunstformidler Peter Haaby og tidligere kulturdirektør Hans Kristian Didriksen til at give årets kultur inspiration og pep-talk på Holstebro Kunstmuseum.

Der var næsten 100 % fremmøde blandt kulturvægterne til at høre de to spændende indlæg med gode anekdoter og faglig viden om kulturens virkelig historie i Holstebro.

Det er gratis at gå med på kultur-opdagelse og oplevelser i Holstebro hver aften i juli og august måned fra 19,30 til kl. 21, hvor Maren synges til ro. Turen begynder og slutter ved Maren i Nørregade foran Det Gamle Rådhus.

Se mere på Holstebro Kommunes hjemmside
Se mere på VisitHolstebro

“Ingen ved hvordan kunsten kommer til at se ud i morgen.”

– Asger Jorn