Dagsorden og referater i Lauget

Oversigt over planlagte møder, dagsordener og referater

Planlagte møder

Generalforsamling i Marens Venne-Laug 2023 onsdag 24. april 2024

Der indkaldes til generalforsamling i Marens Venne-Laug onsdag 24.04.24 kl. 16.00 Østervang 01, 7500 Holstebro.

Indkaldelse og bekendtgørelse af 10.04.2024.

Dagsorden ifølge lovene.

§7.

Laugsforsamlingen er Laugets officielle generalforsamling og afholdes i marts måned – så vidt muligt den 10. Marts – datoen for ”Marens” officielle afsløring i 1966.
Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel på websitet og ved udsendelse af mail direkte til medlemmerne.

Citat slut.

Jf. §7 står desuden:

Endvidere kan Laugsforsamlingen behandle ethvert spørgsmål af interesse for Lauget, såfremt det er fremsendt til Oldermanden/formanden senest 7 dage før Laugsforsamlingen. Citat slut.
Spørgsmål skal sendes til mail: bt@tilsted.com

Velkommen til generalforsamling.

Styrelse for Marens Venne-Laug, 24. november 2022

 • Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling 29.04.19 kl. 16.00Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling mandag 29. april kl. 16.00 på Lilleåvej 35 i Råsted. Eneste punkt på dagorden er små justeringer og ændring af vedtægternes paragraf § 4, §5, § 6 og § 7 og § 8.Alle er velkommen. Vedtaget af Styrelsen i Marens VenneLaug 08.04.2019

Generalforsamling i Marens Venne-Laug 2022

Der indkaldes til generalforsamling i Marens Venne-Laug torsdag 8. december 2022 kl. 13.00 på Cafe Utopia, Danmarksgade 03, 7500 Holstebro.

Dagsorden ifølge lovene.

§7.

Laugsforsamlingen er Laugets officielle generalforsamling og afholdes i marts måned – så vidt muligt den 10. Marts – datoen for ”Marens” officielle afsløring i 1966. Der indkaldes hertil med mindst 14 dages varsel på websitet og ved udsendelse af mail direkte til medlemmerne.

Citat slut.

Jf. §7 står desuden:

Endvidere kan Laugsforsamlingen behandle ethvert spørgsmål af interesse for Lauget, såfremt det er fremsendt til Oldermanden/formanden senest 7 dage før Laugsforsamlingen. Citat slut.

Spørgsmål skal sendes til mail: bt@tilsted.com

Velkommen til generalforsamling.

Styrelse for Marens Venne-Laug, 24. november 2022

 • Indkaldelse til Ekstra ordinær generalforsamling 29.04.19 kl. 16.00Der indkaldes til ekstra ordinær generalforsamling mandag 29. april kl. 16.00 på Lilleåvej 35 i Råsted. Eneste punkt på dagorden er små justeringer og ændring af vedtægternes paragraf § 4, §5, § 6 og § 7 og § 8.Alle er velkommen. Vedtaget af Styrelsen i Marens VenneLaug 08.04.2019

Dagsorden fra seneste Styrelsesmøde Agenda Styrelsesmøde 08.04.2019 Deltagere Flemming Riddersholm Nielsen, Niels Jørgen Lundsgaard og Bent Tilsted. Fraværende med afbud Carsten Kastrup. Granbakken, Holstebro

 1. Velkomst – forslag til dagsorden.
 2. Opsamlinger fra generalforsamlingen: Vedtægter og opdateringer, ekstra ordinær generalforsamling, økonomi (gammel gæld), medlemmer ?, medieomtale mv.
 3. Kommende aktiviteter – hvad vil vi? – Og hvad kan vi?
 4. KulturVægterne og deres opstart på sæsonen 13.06.19 på Kunstmuseet.
 5. Studerende og bachelor projekt om Maren.
 6. Hvad vil vi med medlemmerne fremadrettet?
 7. Marens fødselsdag?
 8. KlassiskeDage i efteråret – økonomisk tilskud fra Marens VenneLaug?/ Aktiv indsats?
 9. Næste møde.
 10.  

Referater 2019

 • ReferatStyrelsesmøde 08.04.2019Deltagere Flemming Riddersholm Nielsen, Niels Jørgen Lundsgaard og Bent Tilsted. Fraværende med afbud Carsten Kastrup. Granbakken, Holstebro
  1. Velkomst – forslag til dagsorden.
  2. Opsamlinger fra generalforsamlingen: Vedtægter og opdateringer, ekstra ordinær generalforsamling, økonomi (gammel gæld), medlemmer ?, medieomtale mv.
  3. Kommende aktiviteter – hvad vil vi? – Og hvad kan vi?
  4. KulturVægterne og deres opstart på sæsonen 13.06.19 på Kunstmuseet.
  5. Studerende og bachelor projekt om Maren.
  6. Hvad vil vi med medlemmerne fremadrettet?
  7. Marens fødselsdag?
  8. KlassiskeDage i efteråret – økonomisk tilskud fra Marens VenneLaug?/ Aktiv indsats?
  9. Næste møde.
  10.  

  Velkomst – forslag til dagsorden. BT bød velkommen. Opsamlinger fra generalforsamlingen: Vedtægter og opdateringer, ekstra ordinær generalforsamling, økonomi (gammel gæld), medlemmer ?, medieomtale mv. Ændringer til 4-5 punkter i vedtægterne blev gennemgået og vedtaget, at BT laver udkast til justeringer og ændringer og rundsender til Styrelsen. Næste møde i Styrelsen indkaldes samtidig som ekstra ordinær generalforsamling med punktet på dagsorden for at opdatere vedtægterne til 2019. Styrelsen vedtog at betale gammel gæld fra 2016-17-18 mod til gengæld at Tilsted & Co vil sponsorere Marens VenneLaug. Punktet med medlemmer udsættes til næste møde. Kommende aktiviteter – hvad vil vi? – Og hvad kan vi? Drøftelsen udsat til behandling på næste møde i Styrelsen. KulturVægterne og deres opstart på sæsonen 13.06.19 på Kunstmuseet. BT deltog i KulturVægternes generalforsamling i marts, hvor Marens VenneLaug tog initiativ til møde/seminar/workshop for byens KulturVægtere med sommer champagne og gode historier. Mødet vil finde sted torsdag 13.06.19 kl. 17 på Holstebro Kunstmuseum med kultur-input til vægterne. Studerende og bachelor projekt om Maren. NJL og BT har modtaget henvendelse fra unge studerende på Medie- og Journalisthøjskolen i Aarhus, der vil skrive bachelor om Kvinde på Kærre. BT tager sig af opgaven og vil få materialet til rådighed til offentliggørelse på websitet. Hvad vil vi med medlemmerne fremadrettet? Punktet er udsat til næste møde i Styrelsen mandag 29.04.19. Marens fødselsdag? Punktet ikke tilstrækkeligt gennemdrøftet. Behandles på næste møde. KlassiskeDage i efteråret – økonomisk tilskud fra Marens VenneLaug?/ Aktiv indsats? Det blev enstemmigt vedtaget, at Marens VenneLaug fortsætter med aktiv deltagelse ved Klassiske Dage og med økonomisk bidrag til kulturelt indslag ved Maren under de Klassiske Dage i efteråret. Næste møde. Mandag 29.04.19 kl. 16.00 hos Carsten. Opsamling fra Granbakken, P-pladsen ved Rådhuset og Råsted / tur/retur. Eventuelt. Carsten ringede ved mødets afslutning og beklagede, at det desværre ikke lykkedes ham at komme og deltage. Det blev aftalt, at næste møde i Styrelsen mandag 29. april 2019 er i Råsted hos ham kl. 16.00. BT-GoMore-Kørsel med NJL 16,30 og FRN 16,35 ved P-pladsen ved Rådhuset og Råsted hos CK 15,58 og mødestart ved 16-tiden. OPSAMLING Restaurant Maren og mødested, FRN Møde 13.06.19 Holstebro Kunstmuseum Arbejde med Marens fødselsdag 19. juni? Hvem kan? Og hvad vil vi? Arbejde med studenterne – hvem kan? Og hvem vil? Tilrettelægning-aftaler?

Referater 2018

 • Ingen (ikke tilgængelige)

Referater 2018

 • Ingen (ikke tilgængelige)

Referater 2010

“Ingen ved hvordan kunsten kommer til at se ud i morgen.”

– Asger Jorn